obec Losiná - historie
1913 - čp. 52 U Kvíderů - František Kvídera se ženou Kateřinou před nově pokrytou střechou . Došky v roce 1911 nahradil taškami.
1910x Losiná 19 - Losiná 19 , roku 1909 koupil Jan Fajfrlík a 1924 prodal mlékaři Pinďuchovi a ten v r 1929 Fr.Česalovi. Tento snímek je z archivu rodiny Fajfrlíků, takže cca 1910-1920 a je zde asi Marie Fajfrlíková roz.Peroutková s dětmi.
1915 - na Bambousku - vzácnou pohlednici Bambousku z roku 1915 má ve sbírce pan Zdeněk Batěk. Dodnes se zachoval pouze štít hostince u Černých (pozdější kino). V horní části ulice je štít staré chalupy Baťků a nedávno zbouraná chaloupka u Martínků.
1916 - ve vsi - 1916 - čumkarta z Losiny - hlavní cesta ve vsi
Tyto pohlednice obcí byly v období války velmi populární, posílaly se na frontu vojákům, aby měli památku na rodnou obec.
1917 - feldpost 282 - pozdrav z vojny do Losiné 49 panu Jaroslavu Liškovi od Josefa Krčka ?)

zajímavé informace o losinských vojácích najdete v kronice http://www.portafontium.eu/iipimage/30560129/soap-pj_00199_obec-losina-1930-1977_0130?x=524&y=92&w=488&h=193
1916 - čumkarta na frontu - rok 1916 - čumkarta na frontu - 35.pěší plzeňský pluk bránil v té době hrdinně předmostí u Tolminu na Soče při italských ofenzivách
1919 - Losiná 49 - chalupu postavil roku 1816 Jan Němec z čp 31 pro zetě Václava Kesla,
od 1841 potom zde bydlí Tomáš Vokoun (z gruntu čp 24 u Trnků) a jeho žena Anna, dcera hajného Václava Kesla, následuje jejich syn Vojtěch Vokoun, který to prodal r. 1882 Martinu Liškovi z Božkova a ten zas r.1926 Vojtěchu Vackovi.

výzdoba na roční oslavy vzniku republiky

http://www.portafontium.eu/iipimage/30560418/soap-pj_00830_obec-losina-1908-1976_1670?x=282&y=67&w=785&h=310
Radyně v roce 1922 - Radyně z roku 1922
1926 - divadelní spolek Jirásek - Divadlo 1926
horní zleva: x,x,Kvídera, Fremr (hostinský), x, Havel, x,x,x
prostřední: x,x,Kvídera, Černá (hostinská), x,x, x, Černý, x,x,x,x Kašpar "Pucán", x
sedící: x,x,x,Marie Loukotová-Brabcová,x,x,x,x,x,Kraftová (hostinská), x
1927 ? - branci - Rekruti cca 1927
horní zleva: Havel, Batěk Karel, Pícha?,x, Jaroslav Vacek, Lajpold (starosta),"Terezák - mlíkař", Kašpar (kouřící), Antonín Černý, x
prostřední sedící: Kvídera, x, Souček (starosta), x,x
dole: Kvídera, Kašpar Vojtěch
1932 - nový školní rok - horní (4.) řada: řídící učitel Karel Třesohlavý, 5.zprava Loukota L.
2. řada: 6.zleva patrně Prepslová (pozdější kuchařka ve školce),
1.řada: 3.zleva Krásný ?, 7.zleva Láďa Kašpar, x, Benda, x,x,x, Loukota Václav, x,x
1933 ? - pěvecký sbor - cca 1933
1934 ? - Losiná č.p. 60 na Bambousku u Baťků - cca 1934 : Losiná č.p. 60 - u Baťků
1935?- dětský pěvecký sbor učitele Třasohlavého - horní řada zleva: Bohouš Vacek,x,x, Láďa Velíšek,nad ním Laďa Loukota, Nekola?, x, Loukota Milouš, x, Láďa Kašpar, x,x,x 
3.řada: Filip, x,x,x, L.Fialová-Tkáčová, x,x,x Štolcbartová?, Štolcbartová?, x,x 
2.řada: 5.zleva Lorová, x, Bastlová?, učitel Třesohlavý, x,x, Prepslová, x,x,x,x
dolní řada: x,Josef Fiala,x, Krňoul, x,x,x, L.Černý, x,x,x,x
1935 - branci - cca 1935 - losinští branci (nepřehlédnutelná postava Josefa Suchého Plachty - 4. stojící zprava, dole sedící uprostřed starosta Souček)
1943 - pod Radyní - 1943 - pod Radyní
1945 - americká armáda v Losiné - 1945 - americký tank na hlavní silnici pod křižovatkou na Nebílovy
1945 - americká armáda v Losiné - 1945 - americký tábor na louce u Kučerů při hlavní silnici
1945 - americká armáda v Losiné - dívka mezi americkými vojáky je snad Růža Levá ??
1945 - americká armáda v Losiné - 1945 americká armáda na hlavní silnici nad Losinou
1945 ? - před honem u Rousů - cca 1945 - myslivci před honem na statku u Rousů: x, Petr Rous, x, x
1946 - pováleční branci - 1946 - pováleční branci: 
horní řada zleva: x,x, Nekola, Liška ,Mil.Loukota,x,x,Černý (Syreček), Fremr (Holíček), x,x, Lad.Černý, Sláva Batěk, V.Krňoul
dolní řada zleva: Havlíček Jos., Nosek Miloslav, x, Krásný Jan?, Fiala Jos., Opalecký?, x,x, M.Laštovka, Velíšek L., Štěpán Miloslav
1957 - malý rybník u Holubů - cca 1957 - děvčata Věra Loukotová - Matulková a Lajpoldová? u dnes již zavezeného "malého" rybníka u Holubů, dnes dětské hřiště
1957 ? hasičky - Hasičky: nahoře Altmanová, Hana Častová, Věra Fremrová?
dole Libuš Vyletová, Maruš Baslová, Slávka Bendová, Josef Rajtmajer, Ludmila Steinerová-Kašparová, Kašpar (Tomšák)
1957 ? - hasičský sbor Losiná - 1957 ? - hasičský sbor Losiná horní řada: V.Štěpán Švícko, Bohouš Suchý, x, Altman v předklonu, A.Neliba, V.Valm, Kašpar Tomeš st., x, Kašpar Tomeš ml. , Petr Rous, x, Míra Škrabal, Láďa Nekola, St´áňa Krásný, Čestmír Kašpar, Kvídera, x,x,x,xdolní řada: Jan Rous, Milouš Suchý-Schalupenský , x, L.Vyletová, za ní Vavrejn, Miluš Suchá Hošťalíková, za ní J.Rajtmajer, Bendová, za ní Jan Krásný, Blažena Suchá, za ní Nekola?, Maruš Baslová, Zdeňka, Václav Batěk, Věra Kolářová Škrabalová, Ludnila Steinerová, Altmanová
přední řada zleva: Bohouš Vacek, x, Josef Šťastný, x,x, Pepík Lhoták, x , x, x
1957 ? hasičské cvičení - 1957 ? hasičské cvičení
Baslová, x, Rajtmajer
hasičky v roce cca 1959 - x, V.Zvoníková,Beková, D.Fremrová, dole Josef Kašpar
1957 ? hasičské cvičení - 1957 ? hasičské cvičení:Josef Suchý Plachta, Honza Krásný, Kašpar Tomeš st., Milouš Schalupenský, x

Jan Rous, Štolcbart, Vavrejn, Rajtmajer, Batěk
1958 - divadelní hra Morálka paní Dulské - 1958 divadelní soubor: zleva Rajtmajerová, Vyletová, Matasová, Šlouf, Baslová, Hajšman, Drahuše Kašparová-Fremrová, 
dole Holubová, Batěk, Nekolová
1958 - divadelní hra Morálka paní Dulské - obsazení
1960 - staročeské máje před statkem u Rousů - 1960 - staročeské máje před statkem u Rousů
1961 - u rybníku na Bambousku - 1961 - babky koupou husy v rybníku na Bambousku (ta malá je Alena Kašparová)
hostinec U Kraftů, na koni patrně mladý Pepa
1962 MŠ - 1962 mateřská škola:
vychovatelka Vacková ,Venca Bittengl,Pavel Liška,x,Marie Fremrová, Stáňa Rochová, Láďa Velíšek,x---Jirka Vlasák, Hana Nelibová, Karel Altman, Marta Saková, Venca Benda,x ,Míra Matějka, kuchařka Prepslová,----Jirka Vavrejn,Sláva Tomrdle, Venca Kašpar, Jirka Loukota, Pavel Vacek
1963-ZDŠ Losiná s Hajšmanem - 1963 1 a 2 třída:Hana Kraftová,Pepík Vacek,Petr Liška,Venca Benda,Emanuel Veselý,Stáňa Rochová,Dana Fajfrlíková, učitel František Hajšman---Matějková,Vlasta Fremr,Libuš Tkáčová,x,Krásná, Marcela Dolejšová,Alena Baťková, Míra Kapoun,Dana Beránková, Vlasák?---Anna Rajtmajerová,Láďa Velíšek,Jana Fajfrlíková,Venca Kraft,Karel Altman,Míra Velíšek, Marta Saková,Hana Nelibová, Jirka Vavrejn, Venca Bittengl,Jirka Loukota,
1963 - koupaliště - 1963 - stavba koupaliště
1964 - koupaliště - 1964 - stavba koupaliště (Honza Rous)
1964 - koupaliště - 1964 - děti u koupaliště (zleva Alena Kašparová, Pavla Havlová, Jarka Kašparová a Honza Rous)
otevření koupaliště - Strecker, Honza Levý, x, Jana a Pepík Černých, x,Zdislav Havel
asi 1959 školáci - shora: řídící Hajšman, V.Batěk,x,x,O.Fremr, M.Vacek,x,x
prostřední řada zleva: V.Krňoul, x, x,x,x,x,x,x,x,x,x, J,Kvídera
dole zleva: x, M.Nohovcová,x,x,x,J.Šloufová, E.Prepslová,B.Vacek
1965 ZDŠ Losiná - Asi 1965 - 3 a 4 třída:Láďa Velíšek,Venca Kraft,Venca Bittengl,Emanuel Veselý,Jirka Loukota,Milda Černý,Venca Štěpán---učitelka Jana Tólgová,Jirka Vlasák,Stáňa Rochová, Marta Saková,Jana Fajfrlíková,Libuš Suchá,Hana Nelibová,Pepík Neliba,Pavel Liška---Maruš Fremrová, Jana Opalecká,Ivana Matheislová, Dolejšová, Dana Pýchová,--- dole zleva Jirka Vavrejn,Václav Mašek,Franta Sopek, Sláva Tomrdle,Honza Fajfrlík,Karel Altman, a Venca Benda
1964 ? staročeské máje - Staročeské máje 1964 nebo 1968 před chalupou č 65 u Cinků
1965 - koupaliště - 1965 - právě dostavěné koupaliště
1970x-hostinec U Kraftů - 1970x-hostinec U Kraftů , boční vchod do sálu, auto patří Janu Matulkovi
1965 - na hřišti - 1965 - hraje se již na zimním stadionu, ale fotbalové hřiště je jen louka. (zleva: Pavla Havlová(Lišková), dvě její setřenice, Maruš Rousů, Alena Kašparová, Honza Rous a v pytli Petr Havel
1965 - na spartakiádě - 1965 losinské ženy na spartakiádě
1966 - na fotbale - 1966 - zahájení provozu fotbalového hřiště. Zajímavostí je i vpravo nahoře štít později zbourané hospody u Kraftů.
1967 ? - 60.léta
Losiná 56 u Fajfrlíků před rekonstrukcí - Losiná 56 u Fajfrlíků před rekonstrukcí někdy v 60.letech
1968 - na rybníku na Bambousku - 1968 na rybníku na Bambousku - v pozadí staré chalupy Kordů a Krýslů (Petra Černá - Hajšmanová)
1970 - máje - 1970 ? - májezleva Maruš Rajtmajerová, Petr Liška, Maruš Rousová, Vlasta Fremr, Hana Kraftová, asi Míra Velíšek, za ním Nelibová, Jarka Fialová, za ní Tonda Cendelín, x, Libuš Tkáčová, vpředu vlevo vykukuje Zdeněk Nohovec
1972 ?? - staročeské máje - staročeské máje 1972 ?? nad rybníkem na Bambousku: zleva Libuš Tkáčová, Dana Beránková, Jarka Fialová, Dana Píchová nebo Lenka Kučerová?, Hana Kraftová, Marcela Dolejšová, Milena Sopková, Vlasta Fajfrlík, Maruš Rousová, Šlouf, Vlasta Fremr, Honza Kučera, Tonda Cendelín, Pepík Kašpar (vzadu vpravo přihlíží Sopková a Korda)
hasiči - stará garda - stará garda hasičů: nahoře stojící Vacek, Benda a Vavrejn, uprostřed kočí Loukota, vedle Batěk, dále sedící Tomrdle - Vápeníček, hostinský Fremr a Rajtmajer, před kočárem stojí lakýrník Jan Mošna
1974 - z Vlnařovic vršku - 1974 stavba KD z Vlnařojc vršku
1974 - KD - 1974 - stavba kulturního domu
1976 ?- máje - staročeské máje 1976 ? - losinská garda: zleva Pepa Černý, Loukota, salutující Láďa Krýsl a další ....
1976 ?- máje - máje na stadionu - 1976 ?
1976 - mladí hasiči - mladí hasiči v roce 1976 : Lojza Balíček, Věra Kilbergerová, Mirka Železná, Věra Matulková, Marcela Železná, Pavla Kašparová, Jarka Kašparová( od Jandů), Drahuš Kašparová (od Tomšů), Lída Stará a Blanka Matasová a pod praporem "Bambula" Bohouš Vacek
se Sovětským svazem přišla bída na zem .... - horní řada zleva: Sláva Batěk, Václav Fiala, x, Černý, Miloslav Štěpán, x,x,Krásný, x,Vacek, x,x, dole sedící: Fialová, asi Mašková,x,x,x, Tesařová,Rochová,x,x
1977 ? - rybník na Bambousku - cca 1977 Libor Batěk u rybníka na Bambousku plného bažince
1979 - 1.máj - 1979 - oslavy 1.máje : soutěže dětí ZŠ v Losiné - ředitel František Hajšman a paní učitelka Jana Žandová (2.dítě v řadě je Jarda Kreuzman, předposlední Tomáš Němec a poslední Vavřička)
1979 - 1.máj - 1979 - 1 máj
1979 - 1 .máj - 1979 - oslava 1.máje na Sokole
1980 - staročeské máje - 1980 - staročeské máje (koně řídí Václav Loukota a malý Honza Matulka)
1980 - stavba školky - 1980 - stavba mateřské školy - stavitel ing. Nohovec a starosta Tomrdle zvaný Vápeníček
1987 - konec rybníka na Bambousku - 1987 - kanál na pozemku bývalého rybníka na Bambousku
1980 - stavba školky - 1980 - stavba mateřské školy ( mistr zednický Honza Levý zvaný Američan a tajemník Holub - krajní představitelé losinského politického spektra 80.let) - pro nezasvěcené: Holub je ten co drží zednickou lžíci a Honza Levý ho kontroluje - doba byla opravdu naruby :-)
1980 - stavba školky - 1980 - stavba mateřské školy
1980 - staročeské máje - 1980 - staročeské máje. Kromě známých tváří si všimněte i dnes již zaniklého největšího předválečného statku v Losiné rodu Ebelendrů, kde se nacházelo od 50.let JZD a později zde v letech 1972-75 ? bydlela cikánská rodina Červeňáků
1981 ? - cca 1981
1981 - minikáry - 1981 - závody minikár byly velkou atrakcí obce - měli jsme tu i republikové šampióny Petra Hanuse a Tomáše Němce
1982 - 1.máj - 1982 - začátek průvodu 1. máje na zastávce ČSAD na Bambousku (pěkně podle věku: malé jiskřičky, po nich s šátky pionýři, následovaní soudružkami ženami ...
1983 - stavba samoobsluhy - 1983 - stavba prodejny Jednoty
1983 - stavba samoobsluhy - 1983 - stavba prodejny Jednoty - na brigádě Sokolové (Čestmír Kašpar ml a st, Zdeněk Nohovec a Olda Fremr st)
rybník na Bambousku před zavežením - rybník na Bambousku před zavezením, pod rybníkem je vidět stará chalupa u Krýslů a část Martínkovy chalupy, obě již nestojí. Na zániku rybníka se podílela devastující povodeň v roce 1975 (z poloviny byl rybník zanesen písky a stavebním štěrkem, který byl tenkrát skoro před každým barákem) a znečištění vody nastupující chemií z domácností
1987 - neckyáda - 1987 - neckyáda na koupališti
1987 - stavba na Sokole - 1987 - stavba přísálí na Sokole (tyto staré WC něco pamatují !
1987 - stavba na Sokole - 1987 - stavba přísálí na Sokole
1990 - areál Sokola - 1990 - areál Sokola
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

obec Losiná - historie

Popis

pro všechny rodáky a pamětníky obrázky zachycující historii obce Losiná u Plzně

Období

srpen 2011 až březen 2019

Statistiky

 • 108 fotek
 • - zobrazení
 • 0 se líbí

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
obec Losiná - historie
Komentáře Přidat